2019-11-07 18:29:14

Erasmus+ CodeInnova - prvi sastanak partnera u Poljskoj

 

I. osnovna škola Čakovec je partner u Erasmus + projektu CodeInnova: Teaching programming in Primary school: curriculum, didactic methods, texbooks, online suport. Osnovni cilj ovog dvogodišnjeg projekta jest kreirati koherentni sustav poučavanja programiranja u osnovnoj školi zajedno s nužnim resursima za poučavanje koji će biti primjenjivi u svim sustavima obrazovanja zemalja partnera: Poljske, Finske, Portugala i Hrvatske.

Specifični ciljevi su:

kreirati koherentni osnovni kurikulum za poučavanje programiranja u osnovnoj školi dizajnirati i testirati 50 modela planova poučavanja za poučavanje programiranja u osnovnoj školi dizajnirati, testirati i učiniti dostupnim dva udžbenika za poučavanje programiranja u osnovnoj školi dizajnirati, testirati i učiniti dostupnom platformu koja podržava poučavanje programiranja u osnovnoj školi

Ključni partneri u projektu su:

JYVASKYLAN YLIOPISTO – učiteljski fakultet iz Finske. Njihova osnovna odgovornost bit će izrada kurikuluma za poučavanje programiranja u osnovnoj školi

I. osnovna škola Čakovec – njihova osnovna odgovornost bit će izrada i testiranje 50 modela poučavanja koji će odgovarati kurikulumu za poučavanje programiranja u osnovnoj školi.

Školska knjiga - izradit će dva udžbenika za programiranje. Jedan za 1. do 3. razred i jedan za 4. do 8. razred osnovne škole. Osim toga, izradit će i platformu za podršku poučavanja programiranja, uključujući didaktički materijal na četiri jezika zemalja partnera i engleskog jezika.

Zamojskie Towarzystwo Oswiatowe, Poljska - njihova osnovna odgovornost je izrada koncepta i implementacija testiranja kurikuluma, udžbenika, modela poučavanja i internetske platforme s preporukama za dalju disemenaciju projekta.

Agrupamento de Escolas de Fornos de Algodres, Portugal – vodit će disemenaciju projektnih rezultata unutar Europske unije.  

Od 4. do 6. studenog održan je prvi transnacionalni projektni sastanak u Zamošću, u Poljskoj na kojem je dogovorena organizacija posla, koncept intelektualnih rezultata, vremenik i način izrade kurikuluma.


I.osnovna škola Čakovec